Workshop om risk- och säkerhet och solceller

21 september på Quality Hotel Grand, Kristianstad

Publicerad:

Dela nyhet:

Projektet Sol i Syd anordnade en workshop om frågor om risk- och säkerhet och solceller den 21 september i Kristianstad. Arrangemanget blev fulltecknat och auditoriet uppvisade en bra blandning av olika deltagande målgrupper såsom Räddningstjänsten, fastighetsägare, energibolag, solcellsleverantörer och installatörer, berörda myndigheter, med flera samt ett stort engagemang. Det byggs allt mer solceller år för år, och frågorna kräver ett förebyggande arbete på plats för att minska risker och att bygga och installera säkra och bra solcellsanläggningar. Nationella regler och riktlinjer efterfrågas i det fortsatta arbetet.

Fler nyheter

Välkommen till Sol i Syd
Antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige ökar kraftigt, men solel står fortfarande för en marginell del av den totala energiproduktionen. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är dock stor. EU-projektet Sol i Syd syftar till att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge ytterligare genom insatser gentemot näringslivet.

Nyheter

Workshop om risk- och säkerhet och solceller

Projektet Sol i Syd anordnade en workshop om frågor om risk- och säkerhet och solceller den 21 september i Kristianstad. Arrangemanget blev fulltecknat och auditoriet uppvisade en bra blandning av olika deltagande målgrupper såsom Räddningstjänsten, fastighetsägare, energibolag, solcellsleverantörer och installatörer, berörda myndigheter, med flera samt ett stort engagemang. Det byggs allt mer solceller år för år, och frågorna kräver ett förebyggande arbete på plats för att minska risker och att bygga och installera säkra och bra solcellsanläggningar. Nationella regler och riktlinjer efterfrågas i det fortsatta arbetet.

Solkarta för Blekinge län

I Blekinge finns en ny solkarta som visar solinstrålningen mot hustak och fasader i olika riktningar, samt den förväntade produktionen av solel för alla byggnader i Blekinge. Genom att peka ut bra sollägen kan solkartan underlätta och främja installationen av solceller och solfångare inom industri, handel, offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder.

Workshop – Risk och säkerhet i solcellsanläggningar

Sol i Syd bjuder in till en workshop om risker och säkerhetsfrågor rörande solcellsanläggningar, status idag samt utsikter framöver för en väl fungerande utbyggnad av solceller i Blekinge och Skåne.

Solceller – utbildning och studiebesök i Blekinge och Skåne

Installerade solceller i Skåne ökade med 75 % under 2016, och i Blekinge med 74%. Energimyndigheten tror att år 2040 kan solceller stå för 10 % av Sveriges elproduktion. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är stor.

Stor ökning av solceller i Skåne och Blekinge

Solceller blir alltmer populärt. Under 2016 ökade den totala installerade effekten med 75 procent i Skåne och 74 procent i Blekinge. Totalt finns det nu drygt 26 700 kW solceller i länen.

Solceller i Blekinge – Hur ser det egentligen ut?

En kartläggningen av solceller i Blekinge är gjord av Energikontor Sydost i samband med projektet Sol i Syd. Kartläggningen visar att det vid årsskiftet fanns 136 solcellsanläggningar i Blekinge med en sammanlagd installerad effekt på 1,9 MW (1903 kW)

Riktlinjer för bygglov gällande solenergianläggningar

Villkoren för bygglov för solenergianläggningar skiljer sig åt bland kommunerna i Skåne och Blekinge. Tack vare en undersökning som genomförts inom projektet Sol i Syd kan vi nu presentera samlad information om kommunala riktlinjer för bygglov för solenergianläggningar.

Solenergi i Skåne 2015

Under 2015 växte solenergin i Skåne med 57 %, och den totala installerade effekten från skånska solcellsanläggningar uppgick till 13 403 kW vid årsskiftet 2015/2016.

Fler nyheter