Solpotentialstudie för SkåneFoto: Marcus Larsson

Solpotentialstudie för Skåne

Publicerad:

Dela nyhet:

Genom att sätta upp solceller på lämpliga tak kan solen stå för en fjärdedel av Skånes elanvändning år 2030. Det visar en ny studie som genomförts av Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne inom projektet Sol i Syd

Fler nyheter

Välkommen till Sol i Syd
Antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige ökar kraftigt, men solel står fortfarande för en marginell del av den totala energiproduktionen. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är dock stor. EU-projektet Sol i Syd syftar till att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge ytterligare genom insatser gentemot näringslivet.

Nyheter

Solpotentialstudie för Skåne

Genom att sätta upp solceller på lämpliga tak kan solen stå för en fjärdedel av Skånes elanvändning år 2030. Det visar en ny studie som genomförts av Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne inom projektet Sol i Syd

Ännu ett starkt år för skånsk solenergi

Solenergin fortsätter att växa starkt i Skåne. Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och totalt fanns 34,9 MW eller ca 240 000 kvadratmeter solceller i slutet av 2017. De skånska solcellerna kan årligen producera ca 31,5 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för ca 6300 familjer.

Solenergi i arkitekturen – 21 mars, Malmö

Intresset för solenergi växer snabbt och solceller kommer att bli allt vanligare i och på våra byggnader i framtiden. Hur kan solenergi bli en del av en god arkitektur? Kom och lyssna på erfarenheter och se goda exempel på byggnadsintegrerad solenergi från initierade experter.

Workshop om risk- och säkerhet och solceller

Projektet Sol i Syd anordnade en workshop om frågor om risk- och säkerhet och solceller den 21 september i Kristianstad. Arrangemanget blev fulltecknat och auditoriet uppvisade en bra blandning av olika deltagande målgrupper såsom Räddningstjänsten, fastighetsägare, energibolag, solcellsleverantörer och installatörer, berörda myndigheter, med flera samt ett stort engagemang. Det byggs allt mer solceller år för år, och frågorna kräver ett förebyggande arbete på plats för att minska risker och att bygga och installera säkra och bra solcellsanläggningar. Nationella regler och riktlinjer efterfrågas i det fortsatta arbetet.

Solkarta för Blekinge län

I Blekinge finns en ny solkarta som visar solinstrålningen mot hustak och fasader i olika riktningar, samt den förväntade produktionen av solel för alla byggnader i Blekinge. Genom att peka ut bra sollägen kan solkartan underlätta och främja installationen av solceller och solfångare inom industri, handel, offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder.

Fler nyheter