Solenergi i Skåne 2015

Under 2015 växte solenergin i Skåne med 57 %, och den totala installerade effekten från skånska solcellsanläggningar uppgick till 13 403 kW vid årsskiftet 2015/2016.

Resultatet av vår årliga kartläggning av skånska solcellsanläggningar visar på en ökning med 57 % sedan förra året, både i antal anläggningar och efter anläggningarnas storlek (kW). Totalt 948 solcellsanläggningar fanns anslutna till det skånska elnätet vid utgången av 2015, med en total sammanlagd effekt på 13 403 kW. På ett år kan dessa solceller producera ca 12 miljoner kilowattimmar förnybar el från solen. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 2 400 skånska familjer!

Än så länge står el från solceller bara för en ytterst liten del av den totala elanvändningen i Skåne; ca 0,1 %, men med nuvarande ökningstakt kan solceller inom några utgöra en mer betydande del av Skånes elförsörjning. Kartläggningen bygger på uppgifter från alla skånska elnätsföretag och ger därmed den mest heltäckande bilden av nätanslutna solcellsanläggningar.  I kartbilden nedan syns antal anläggningar och total effekt (kW) för alla nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne.

160322-v2-Skanekarta2016

Se mer information från kartläggningen här.

Kartläggningen genomförs i samverkan med Energikontoret Skåne inom ramen för projektet Sol i Syd, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och Kraftringen. Kartläggningen kommer att genomföras årligen 2016-2019.

ERUF    SRS       Kraftringen

kss_logo_red_small_utan            Reg Blekinge

Publicerad:

Sidansvarig

Marcus Larsson

Skriv en kommentar