Solceller i Blekinge – Hur ser det egentligen ut?

En kartläggningen av solceller i Blekinge är gjord av Energikontor Sydost i samband med projektet Sol i Syd. Kartläggningen visar att det vid årsskiftet fanns 136 solcellsanläggningar i Blekinge med en sammanlagd installerad effekt på 1,9 MW (1903 kW)

Baserat på information från några specifika anläggningar kan man anta att en sollcellsanläggning i Blekinge i genomsnitt producerar ca 1000 kWh per kW installerad effekt. Detta är en hög siffra sett till Sverige i stort, men överensstämmer med kartor som visar solinstrålning över landet. Totalt genereras alltså ca 1,9 GWh (1,9 miljoner kWh) el från solceller i Blekinge.

Mer information

Vill du läsa mer om kartläggningen kan du göra det här och besöka Energikontoret Sydost

Publicerad:

Sidansvarig

Alexander Olofsson

Skriv en kommentar