Workshop – Risk och säkerhet i solcellsanläggningar

Sol i Syd bjuder in till en workshop om risker och säkerhetsfrågor rörande solcellsanläggningar, status idag samt utsikter framöver för en väl fungerande utbyggnad av solceller i Blekinge och Skåne.

Intresset för solceller är stort och det blir allt mer vanligt med solceller på byggnader. Solcellsinstallationer medför nya frågor om elsäkerhet och andra risker bland annat i samband med räddningstjänstens insatser vid brand.

Tid: 21 september, kl 09:00 – 13:30

Plats: Quality Hotel Grand, V. Storgatan 15, Kristianstad

Medverkande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Elsäkerhetsverket, Boverket, Räddningstjänster i Skåne och Blekinge, Öresundskraft/Solar Region Skåne, Solect Power.

Välkommen med din anmälan! (Senast 1 september)

Ladda ner: Inbjudan och program

Publicerad:

Skriv en kommentar