Solkarta för Blekinge län

I Blekinge finns en ny solkarta som visar solinstrålningen mot hustak och fasader i olika riktningar, samt den förväntade produktionen av solel för alla byggnader i Blekinge. Genom att peka ut bra sollägen kan solkartan underlätta och främja installationen av solceller och solfångare inom industri, handel, offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder.

Gå in på Blekinges solkarta och se hur mycket solel just ditt tak kan producera!

I Blekinge finns ett mål om att det ska finnas 110 MW solceller i länet år 2030, vilket innebär en stor ökning från dagens 3,2 MW. Syftet med solkartan är att öka intresset för solceller och synliggöra de bästa lägena. Solceller ökar snabbt i länet, läs mer om solceller i Blekinge på vår statistiksida.

 

Solkartan för Blekinge län har tagits fram av Tyréns AB på uppdrag av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge, med stöd från Energimyndigheten.

Publicerad:

Skriv en kommentar