Riktlinjer för bygglov gällande solenergianläggningar

Villkoren för bygglov för solenergianläggningar skiljer sig åt bland kommunerna i Skåne och Blekinge. Tack vare en undersökning som genomförts inom projektet Sol i Syd kan vi nu presentera samlad information om kommunala riktlinjer för bygglov för solenergianläggningar.

Särskilda riktlinjer

Ungefär hälften av kommunerna i Skåne och fyra av fem kommuner i Blekinge har infört särskilda riktlinjer gällande bygglov för solenergi. De flesta av riktlinjerna ger någon form av lättnad i kravet på bygglov för solenergianläggningar. En vanligt förekommande formulering är att solenergianläggningar som följer takfallet och inte överstiger en viss storlek eller täcker en viss andel av takytan är bygglovsbefriade. För markbaserade anläggningar skiljer sig riktlinjerna åt och ungefär hälften av de kommuner som nämner markbaserade anläggningar i sina riktlinjer anger att det krävs bygglov för dessa, i Blekinge kräver 2 av 3 kommuner i vissa fall bygglov medan i en kommun är det bygglovsbefriat. En annan aspekt som omnämns är bygglovsbefrielse för storskaliga anläggningar vilket tillämpas i en kommun i Blekinge.

Riktlinjernas utformning varierar i kommunerna. Ytterligare detaljer i respektive kommun återfinnes i länken nedan:

Länkar till kommunala riktlinjer som gäller bygglov för solenergi

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Marcus Larsson