Statistik – solceller nationellt

Här kan ni ta del av statistiken för solceller nationellt i Sverige

Energimyndigheten och SCB publicerar sedan 2017 motsvarande statistik för hela landet.  parallella undersökningar har genomförts de två senaste åren. En dialog pågår om statistiken.

Länkar

”Mest nätansluten solel i storstadsregionerna” (Energimyndigheten)  http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/mest-natansluten-solel-i-storstadsregionerna/

”Nätanslutna solcellsanläggningar” (SCB)
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/natanslutna-solcellsanlaggningar/

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Marcus Larsson