Solceller ökar i alla Skånes kommuner

Solenergin fortsätter att växa starkt i Skåne. Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och totalt fanns 34,9 MW eller ca 240 000 kvadratmeter solceller i slutet av 2017. De skånska solcellerna kan årligen producera ca 31,5 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för ca 6300 familjer.

Energimyndigheten och SCB publicerar sedan 2017 motsvarande statistik för hela landet.  parallella undersökningar har genomförts de två senaste åren. En dialog pågår om statistiken.

Klicka i kartan eller i menyn till höger för mer information om varje kommun.

  • Upp till 499 kW effekt för solceller
  • Upp till 999 kW effekt för solceller
  • Upp till 1499 kW effekt för solceller
  • Upp till 1999 kW effekt för solceller
  • Upp till 2499 kW effekt för solceller
  • Upp till 2999 kW effekt för solceller
  • 3000 kW effekt för solceller och över

 

Kartläggningen av installerade solceller i Skåne är genomförd av Solar Region Skåne inom projektet Sol i Syd.

 

Senast uppdaterad: