Solceller ökar i alla Skånes kommuner

Solceller fortsätter att vara populärt och ökar i alla Skånes kommuner. Vid slutet av 2016 fanns 1430 solcellsanläggningar i Skåne med en sammanlagd effekt på 23 487 kilowatt (kW) vilket är en ökning med 75 procent jämför med året innan. Elproduktionen från solceller i Skåne uppgår till ungefär 21 miljoner kilowattimmar (kWh), vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 4 200 familjer.

Klicka i kartan för mer information om varje kommun. Mer detaljer om solcellsstatistiken finns här.

  • Upp till 499 kW effekt för solceller
  • Upp till 999 kW effekt för solceller
  • Upp till 1499 kW effekt för solceller
  • Upp till 1999 kW effekt för solceller
  • Upp till 2499 kW effekt för solceller
  • Upp till 2999 kW effekt för solceller
  • 3000 kW effekt för solceller och över

 

Kartläggningen av installerade solceller i Skåne är genomförd av Solar Region Skåne inom projektet Sol i Syd.

 

Senast uppdaterad: