Nyheter

Ännu ett starkt år för skånsk solenergi

Solenergin fortsätter att växa starkt i Skåne. Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och totalt fanns 34,9 MW eller ca 240 000 kvadratmeter solceller i slutet av 2017. De skånska solcellerna kan årligen producera ca 31,5 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för ca 6300 familjer.

Publicerad: 16 mars, 2018Sidansvarig: Marcus Larsson

Läs mer

Solenergi i arkitekturen – 21 mars, Malmö

Intresset för solenergi växer snabbt och solceller kommer att bli allt vanligare i och på våra byggnader i framtiden. Hur kan solenergi bli en del av en god arkitektur? Kom och lyssna på erfarenheter och se goda exempel på byggnadsintegrerad solenergi från initierade experter.

Publicerad: 8 mars, 2018Sidansvarig: Johan Nyqvist

Läs mer

21 september på Quality Hotel Grand, Kristianstad

Projektet Sol i Syd anordnade en workshop om frågor om risk- och säkerhet och solceller den 21 september i Kristianstad. Arrangemanget blev fulltecknat och auditoriet uppvisade en bra blandning av olika deltagande målgrupper såsom Räddningstjänsten, fastighetsägare, energibolag, solcellsleverantörer och installatörer, berörda myndigheter, med flera samt ett stort engagemang. Det byggs allt mer solceller år för år, och frågorna kräver ett förebyggande arbete på plats för att minska risker och att bygga och installera säkra och bra solcellsanläggningar. Nationella regler och riktlinjer efterfrågas i det fortsatta arbetet.

Solkarta för Blekinge län

I Blekinge finns en ny solkarta som visar solinstrålningen mot hustak och fasader i olika riktningar, samt den förväntade produktionen av solel för alla byggnader i Blekinge. Genom att peka ut bra sollägen kan solkartan underlätta och främja installationen av solceller och solfångare inom industri, handel, offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder.

Solceller – utbildning och studiebesök i Blekinge och Skåne

Installerade solceller i Skåne ökade med 75 % under 2016, och i Blekinge med 74%. Energimyndigheten tror att år 2040 kan solceller stå för 10 % av Sveriges elproduktion. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är stor.

Publicerad: 5 april, 2017Sidansvarig: Marcus Larsson

Läs mer

Stor ökning av solceller i Skåne och Blekinge

Solceller blir alltmer populärt. Under 2016 ökade den totala installerade effekten med 75 procent i Skåne och 74 procent i Blekinge. Totalt finns det nu drygt 26 700 kW solceller i länen.