Om Sol i Syd

Antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige ökar kraftigt, men solel står fortfarande för en marginell del av den totala energiproduktionen. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är dock stor. EU-projektet Sol i Syd syftar till att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge ytterligare genom insatser gentemot näringslivet.

Ett projekt med stöd av:

EUlogo_v_CMYK.eps-2

Genom Sol i Syd skapas möjligheter för att arbeta med att stärka solcellsbranschen och att öka intresset bland arkitekter för att integrera solenergi i nya fastigheter, bland annat genom kompetensutveckling. I projektet kommer det också genomföras utbildningar för företag som vill investera i solcellsanläggningar för att stärka deras kompetens som beställare och möten med nätbolag för att diskutera hur informationen kring regler för inkoppling kan tydliggöras. Genom Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge undersöks möjligheter för regionala miljömål kopplat till andelen solenergi och genom årlig uppföljning av antalet installerade solcellsanläggningar i Skåne och Blekinge, kan en aktuell och trovärdig energistatistik kommuniceras och följas upp.

Projektet genomförs i samarbete med:

energikontoret_logo_center_CMYK_mKFSK             ESS logotyp               Lunds_universitet_C2r_CMYK [Konvert]

LSTSkaneLogga              lstlog-v-cmy

Projektet genomförs med stöd av:

kraftringen_logo_250px          KSS_logo_red_big

RB_rgb_eps                      Solar Region

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alexander Olofsson