Partners

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till alla projektpartners för Sol i Syd

Energikontoret Skåne

Marcus Larsson, 0728-85 49 39, marcus.larsson@kfsk.se

Läs mer

Energikontoret Sydost

Stefan Olsson, 0709 -89 01 81, stefan.olsson@energikontorsydost.se

Läs mer

Lunds universitet

Jours Kanters, 046- 222 72 36, jouri.kanters@ebd.lth.se

Läs mer

Länsstyrelsen Blekinge län

Samuel Karlström, 010-224 01 20, samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Länsstyrelsen Skåne

Veronica Lindeberg, 010-224 14 62, veronica.lindeberg@lansstyrelsen.se

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alexander Olofsson